Szkolenia Drupal 8 w ramach Drupal Global Training Days

Obrazek użytkownika henk
Szkolenia Drupal 8 w ramach Drupal Global Training Days

W zeszły piątek 21 sierpnia zorganizowaliśmy bezpłatne szkolenia z tworzenia aplikacji internetowych z pomocą CMS Drupal w wersji 8.

Drupal 8 to nowa wersja Open Source-owego systemu do zarządzania treściami, która przynosi między innymi natywne wsparcie dla RWD i HTML5, obsługę REST-owych web serwisów, szybką i wygodną edycję zawartości, ułatwienia dostępu dla niepełnosprawnych oraz narzędzia do przenoszenia konfiguracji aplikacji.

Oprócz zmian w interfejsie zmienia się bardzo wiele jeśli chodzi o architekturę, rozwinięta zostaje koncepcja Encji, które obecnie dzielą się na encje konfiguracyjne i zawartość. System szablonów PHP template zastąpiony zostaje przez Twig co redukuje niezbędność użycia pre-procesów i ułatwia pracę z szablonami. Wiele rozwiązań znanych z modułów „contrib” jak wsparcie dla tłumaczeń i wielojęzyczności jest obecnie w core Drupal 8.

Przygotowaliśmy szkolenia pod jeden intensywny dzień szkoleniowy, zakres przeprowadzonych szkoleń:

  • 1. Encje i pola.
  • 2. Użytkownicy i uprawnienia.
  • 3. Views.
  • 4. REST web services.
  • 5. Zarządzanie konfiguracją.
  • 6. Wielojęzyczność w Drupal 8
  • 7. System szablonów i Twig

Materiały do szkolenia dostępne pod linkiem: https://github.com/RatioWeb/Drupal-8-Basics

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Drupal Association w ramach programu Drupal Global Training Days, materiały szkoleniowe i pizza oraz napoje został dostarczony przez kooperatywę Ratio Web.

Stabilne wydanie wersji 8 zostanie opublikowane najprawdopodobniej we wrześniu 2015. Myślę że nie tylko my nie możemy się doczekać pracy z nową wersją!